Redigera ett e-postkonto/lösenordsbyte

I guiden för hur man skapar ett e-postkonto (se länk nedan) skapade vi ett e-postkonto. I denna guide redigerar vi e-postlösenord samt tar reda på serverinställningar.

Logga in på kontrollpanelen och klicka in på "E-post" sedan "E-postkonton".

 

 

När du har kommit in dit så kan du börja med att välja din webbplats om den inte redan är förvald. Klicka sedan på "Redigera" till höger om den e-postadress du vill redigera. 

 

 

Du får då upp detta fönster:

Här finner du alla kontots serverinställningar samt ett formulär för att byta lösenord på kontot. Övriga flikar finner du guider till nedan. 

OBS: Lösenordet ska minst innehålla en storbokstav, minst en siffra och minst 8 tecken för att det ska vara godkänt.