Windows/IIS

Hantera Applikationspooler

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en Windows/IIS webbplats i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://www.crystone.se/). 2. Klicka på Domän och Webbplats och Webbplatser. 3. Klicka på APP-POOL. 4. Tryck på den röda stopp-knappen för att stoppa applikationspoolen under Hantera. Tryck på...

Skapa en virtuell mapp (symlink)

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://www.crystone.se/). 2. Klicka på Domän och Webbplats och Virtuella mappar. 3. Skriv ett namn på din virtuella mapp och välj vilken mapp som ska vara virtuell i filträdet. I det här exemplet har jag valt att kalla Crystone och riktat den mot mappen virtual under mappen public_html på crystoneguider.se. 4. Klicka på Lägg till för att skapa din virtuella mapp.

Byta .NET-version

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en Windows/IIS webbplats i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.crystone.se/). 2. Klicka på Domän och Webbplats och Webbplatser. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerat och välj den .NET-version du vill använda. Klicka Spara f...