Exportera en DNS-zon

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Exportera Zon. (Har ni flera domäner välj korrekt domän först)

3. Din zon-fil visas nu som klartext. Kopiera texten och spara den som du själv önskar. I detta exempel visar jag zon-filen för domänen crystoneguider.se.