Anslut till en MySQL-databas via SSH-tunnel

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en MySQL-databas och ett SSH-konto i din kontrollpanel.

1. Starta Putty och skriv in ssh.crystone.se rutan Hostname, se till att du valt Connection Type: SSH och att du använder Port 22.

2. Gå till ConnectionSSH och Tunnels i Putty. Skriv in 3306 Source Port och ange sedan databasvärden.

I det här exemplet har vi valt att ansluta mot databasen 2002599-crystoneguider och använder därför databasvärden crystoneguider-2002599.mysql.crystone.se.

Du kan hitta din databasvärd under DatabaserMySQL och Redigera i din kontrollpanel.

Efter databasnamnet skriver man :3306 så i det här fallet ska det stå crystoneguider-2002599.mysql.crystone.se:3306 i fältet Destination.

Klicka Add för att lägga till tunneln.

3. Spara dina inställningar genom att skriva in ett namn för din session under Saved Sessions och klicka Save. I det här exemplet har vi valt att kalla sessionen för Crystoneguider.

4. Klicka på Open för att ansluta. Skriv in ditt användarnamn för ditt SSH-konto och tryck Enter. Du kan hitta ditt användarnamn för ditt SSH-konto under Filer och SSH i din kontrollpanel.

Skriv in ditt lösenord och tryck enter för att logga in via SSH.

Låt Putty köras i bakgrunden. Om Putty avslutas så kommer anslutningen till databasen sluta fungera.

5. Starta din databasklient. I det här exemplet använder vi oss av MySQL Workbench.

Skriv 127.0.0.1 under Hostname och ange 3306 under Port.

Ange ditt användarnamn till databasen under Username och databasnamnet under Default Schema. 

Du kan hitta ditt användarnamn och databasnamn under DatabaserMySQL och Redigera i din kontrollpanel.

Klicka på OK för att spara din anslutning MySQL Workbench.

6. Dubbelklicka på anslutningen för att ansluta till databasen. Skriv in ditt lösenord för databasen och klicka OK.