MySQL

Anslut till en MySQL-databas via SSH-tunnel

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en MySQL-databas (https://www.crystone.se/) och ett SSH-konto (https://www.crystone.se/) i din kontrollpanel. 1. Starta Putty och skriv in ssh.crystone.se rutan Hostname, se till att du valt Connection Type: SSH och att du använder Port 22. 2. Gå till Connection, SSH och Tunnels i Putty. Skriv in 3306 i Source Port och ange sedan databasvärden. I det här exemplet har vi valt att ansluta mot databasen 2002599-crystoneguider och använder därför...

Exportera en databas i PhpMyAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i PhpMyAdmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på PhpMyAdmin och klicka på Exportera. 2. Klicka på Kör och då startar automatiskt nerladdningen av filen.

Importera en databas i PhpMyAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i PhpMyadmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på PhpMyAdmin och klicka på Importera. 2. Klicka på Välj fil och välj vi vilken fil du vill importera i din databas. 3. Klicka på Kör för att importera din databas.

Logga in via PhpMyAdmin

Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här. (https://service.crystone.se/) 1. Klicka på Databaser och MySQL i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på PhpMyAdmin för vald domän. 3. Skriv in ditt användarnamn och lösenord för databasen och klicka på Kör.

Skapa en MySQL-databas

Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.crystone.se/). (https://service.crystone.se/) 1. Klicka på Databaser och MySQL i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på Lägg till databas. 3. Skriv in namnet på den databas du vill lägga till och det lösenord du vill använda. Ditt lösenord måste vara minst 8 tecken långt och vi rekommenderar att du använder gemener, versaler och minst en siffra när du skriver ditt löseno...

Skapa/redigera en databasanvändare

Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här (https://service.crystone.se/). (https://service.crystone.se/) 1. Klicka på Databaser och MySQL i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka sedan på "Ändra/Visa". 3. Nu när du möts utav följande vy kan du klicka "Redigera" för att antingen byta lösenordet eller ändra rättigheter för din databasanvändare. 4. Här får du fylla i ditt nya lösenord samt välja vad databasanvändaren ska ha för rät...