Lägga till ett A-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett A-record direkt på domänen crystoneguider.se som ska peka mot ip-adressen 217.70.45.31

4. Klicka Spara för att lägga till ditt A-record.