MSSQL

Anslut till en MSSQL-databas via SSH-tunnel

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en MSSQL-databas (https://www.crystone.se/) och ett SSH-konto (https://www.crystone.se/) i din kontrollpanel. 1. Starta Putty och skriv in ssh.crystone.se i rutan Hostname, se till att du valt Connection Type: SSH och att du använder Port 22. 2. Gå till Connection, SSH och Tunnels i Putty. Skriv in 1433 i Source Port och ange sedan databasvärden. I det här exemplet har vi valt att ansluta mot databasen 2002599-crystoneguider och använder därf...

Exportera en databas i PhpMyAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i MyLittleAdmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på MyLittleAdmin, klicka på Tools och Backup Wizard. 2. Välj vilken din databas under Database och klicka Backup. En länk till din databasbackup dyker upp. Bara att klicka på länken för att ladda ner filen.

Importera en databas i MyLittleAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i MyLittleAdmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på MyLittleAdmin, klicka på Tools och Restore Wizard. 2. Välj vilken din databas under Database. Klicka på Välj fil och välj vilken fil du vill importera i din databas. 3. Klicka på Restore Database för att importera din databas.

Logga in via MyLittleAdmin

Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här. (https://www.crystone.se/) 1. Klicka på Databaser och MSSQL i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på MyLittleAdmin. 3. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, databasnamn och databasvärd och klicka på Logga in. Databasnamn, databasvärd och användarnamn hittar du om du går in under Databaser, MSSQL och Redigera.

Skapa en MSSQL-databas

Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här. (https://service.crystone.se/) 1. Klicka på Databaser och MSSQL i menyn på din kontrollpanel. 2. Klicka på Lägg till databas. 3. Skriv in namnet på den databas du vill lägga till och det lösenord du vill använda. Ditt lösenord måste vara minst 8 tecken långt och vi rekommenderar att du använder gemener, versaler och minst en siffra när du skriver ditt lösenord. 4. Klicka på Spara fö...