Importera en databas i PhpMyAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i PhpMyadmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på PhpMyAdmin och klicka på Importera.

2. Klicka på Välj fil och välj vi vilken fil du vill importera i din databas.

3. Klicka på Kör för att importera din databas.