DNS

Exportera en DNS-zon

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Exportera Zon. (Har ni flera domäner välj korrekt domän först) 3. Din zon-fil visas nu som klartext. Kopiera texten och spara den som du själv önskar. I detta exempel visar jag zon-filen för domänen crystoneguider.se.

Importera en DNS-zon

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Importera Zon. 3. Klistra eller skriv in zon-filen Zonen du importerar måste formateras på det här sättet: Subdomän TTL Klass Typ Data Här är några exempel på hur records kan se ut: @ 7200 IN A 93.90.144.101 @...

Lägga till ett SRV-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Lägg till. 3. Som exempel lägger jag upp ett SRV-record för Lync på domänen crystoneguider.se som ser ut såhär: Service: _sip Protokoll: _tls TTL: 7200 Prioritet: 100 Vikt: 1 Port: 443 Mål: sipdir.online.lync.com ...

Lägga till ett TXT-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Lägg till. 3. Som exempel lägger jag upp ett TXT-record direkt på domänen crystoneguider.se som har värdet "1234567890ABCDEF". Alla TXT-värden måste vara omslutna av citationstecken ("). 4. Klicka Spara för att lägga ...

Lägga till ett MX-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Lägg till. 3. Som exempel lägger jag upp ett MX-record direkt på domänen crystoneguider.se som ska peka mot mail.crystoneguider.se. 4. Klicka Spara för att lägga till ditt A-record.

Lägga till ett CNAME-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Lägg till. 3. Som exempel lägger jag upp ett CNAME-record för www.crystoneguider.se som ska peka mot domänen crystoneguider.se. 4. Klicka Spara för att lägga till ditt CNAME-record.

Lägga till ett A-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide (https://www.crystone.se/). 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS. 2. Klicka på Lägg till. 3. Som exempel lägger jag upp ett A-record direkt på domänen crystoneguider.se som ska peka mot ip-adressen 217.70.45.31 4. Klicka Spara för att lägga till ditt A-record.