Importera en DNS-zon

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Importera Zon.

3. Klistra eller skriv in zon-filen

Zonen du importerar måste formateras på det här sättet:

Subdomän TTL Klass Typ Data

Här är några exempel på hur records kan se ut:

@ 7200 IN A 93.90.144.101
@ 7200 IN MX 10 mail.crystoneguider.se
@ 7200 IN TXT "1234567890ABCDEF"
www 7200 IN CNAME crystoneguider.se
_sip._tls 7200 IN SRV 100 1 443 sipdir.online.lync.com