Överför domännamn från Crystone

För att kunna flytta en domän mellan leverantörer så krävs det en så kallad auktoriseringskod eller epp-kod. I den här guiden visar vi hur du hämtar ut din auktoriseringskod eller epp-kod.

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och sedan på Domänhanteraren.

2. Klicka på Redigera vid det domännamn som du ska hämta ut din auktoriseringskod/epp-kod. I detta exempel har vi valt att hämta ut auktoriseringskod/epp-kod för domänen crystoneguider.se

3. Gå till fliken Överföring och klicka på Generera för att visa din auktoriseringskod/epp-kod.

Kontakta din nya domänleverantör och ge de din auktoriseringskod/epp-kod för att flytta domänen.