Importera en databas i MyLittleAdmin

I den här guiden så förutsätter vi att du loggat in i MyLittleAdmin. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på MyLittleAdmin, klicka på Tools och Restore Wizard.

2. Välj vilken din databas under Database. Klicka på Välj fil och välj vilken fil du vill importera i din databas.

3. Klicka på Restore Database för att importera din databas.