Överlåtelse och överföringar

Överför domännamn från Crystone

För att kunna flytta en domän mellan leverantörer så krävs det en så kallad auktoriseringskod eller epp-kod. I den här guiden visar vi hur du hämtar ut din auktoriseringskod eller epp-kod. 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och sedan på Domänhanteraren. 2. Klicka på Redigera vid det domännamn som du ska hämta ut din auktoriseringskod/epp-kod. I detta exempel har vi valt att hämta ut auktoriseringskod/epp-kod för domänen crystoneguider.se 3. Gå till fliken Ö...

Överför domännamn till Crystone

För att kunna flytta en domän mellan leverantörer så krävs det en så kallad auktoriseringskod eller epp-kod. I den här guiden förutsätter vi att du har hämtat ut en sådan kod från din nuvarande leverantör. 1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och sedan på Överför domännamn. 2. Skriv in ditt domän (mellanslag) auktoriseringskod enligt bilden nedan. 3. Vill du även peka om din domän så att du använder våra namnservrar istället så klicka i Ändra till våra namnse...

Överlåtelse

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och Domänöverlåtelse. 2. Klicka på Beställ ny överlåtelse och välj sedan om du vill överlåta hela kontot och samtliga domäner på det kontot eller om du vill överlåta en eller fler domäner till ett annat konto på Crystone. Klicka på Beställ överlåtelse när du fyllt i ditt val. 3. Kryssa i de domäner du önskar överlåta. 4. Fyll i de nuvarande ägarens och den nya ägarens uppgifter och ange det kundnummer du vill flytta domän...