Ändra PHP-inställningar

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en Linux/Apache webbplats i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på din kontrollpanel hos oss på Crystone. Du kan komma åt kontrollpanelen om du klickar här.

2. Klicka på Domän och webbplats och Webbplatser.

3. Klicka på Hantera och väl Redigera PHP-inställningar.

4. Klicka vid funktionen för att stänga av eller på den. I det här exemplet har vi valt att stänga av display_errors.

Bläddra längst ned och klicka på Spara för att spara dina inställningar.

Other Articles