Windows 10 Mail

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Klicka på kugghjulssymbolen nere till vänster och sedan Hantera konton.
Välj därefter Lägg till konto

2. Klicka på Avancerad installation. Välj sedan Internet-e-post.

3. Fyll i uppgifter enligt bild nedan. Tänk på att användarnamn ska vara e-postadressen i sin helhet.

Server för inkommande e-post: imap01.crystone.se
Kontotyp: IMAP4
Server för utgående e-post (SMTP): smtp01.crystone.se
Utgående server kräver autentisering
Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka e-post
 

 

4. Du har nu lagt till ditt e-postkonto i Windows Mail 10.

Other Articles