iPhone och iPad

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Peka på Inställningar och E-post, Kontaker och Kalendrar och Lägg till konto. Väl sedan Annan.

2. Peka på Lägg till ett konto under E-post.

3.  Skriv ditt namn, e-postadress och ditt lösenord för e-postadressen och klicka på Nästa.

4. Skriv in dina uppgifter för din nya e-postadressen. Som ett exempel har vi valt att koppla e-postadressen info@crystoneguider.se.

Uppgifterna som du ska använda kan du hitta i din kontrollpanel under E-post och E-postkonton.

5. Se till att E-post är påslaget och klicka Spara.

6. Ditt E-postkonto är nu tillagt i din iPhone/iPad

Other Articles