Mozilla Thunderbird

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat ett e-postkonto i din kontrollpanel har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Klicka på de tre strecken uppe i höger hörn och välj Alternativ > Kontoinställningar.

2. Väl där, gå till Kontoåtgärder > Lägg till e-postkonto.

3. I fältet Ditt namn fyller du i det namn du vill ska synas hos mottagaren. Sedan fyller du i
e-postadressen och det lösenord du valde när du skapade adressen, om du inte bytt sedan dess.

Klicka på Fortsätt.

4. När du klickat fortsätt, klicka direkt på Avancerade Inställningar och använd nedan inställningar.

Inkommande: imap01.crystone.se, 143, STARTTLS, Lösenord
Utgående: smtp01.crystone.se, 587, STARTTLS, Lösenord
Användarnamn: e-postadressen i sin helhet, för både Inkommande och utgående.

Klicka sedan Testa igen. Efter det bör det se ut som bild nedan. Klicka därefter Klar.

5. Ditt konto är nu uppsatt i Mozilla Thunderbird.