Lägga till ett SRV-record

I den här guiden så förutsätter vi att du skapat en webbplats i din kontrollpanel. Har du inte gjort detta måste du göra det först med hjälp av denna guide.

1. Logga in på din kontrollpanel och klicka på Domän och webbplats och DNS.

2. Klicka på Lägg till.

3. Som exempel lägger jag upp ett SRV-record för Lync på domänen crystoneguider.se som ser ut såhär:

Service: _sip
Protokoll: _tls
TTL: 7200
Prioritet: 100
Vikt: 1
Port: 443
Mål: sipdir.online.lync.com

För att DNS ska kunna tolka detta måste det skrivas in på följande sätt:

Subdomän: _sip._tls
TTL: 7200
Data: 100 1 443 sipdir.online.lync.com

4. Klicka Spara för att lägga till ditt SRV-record.